Domov2019-05-21T11:21:45+00:00
Zápis / Bezplatná skúška
Letná školka / Letný tábor
Brighter Minds JOGA
” Rané detstvo by malo byť prechádzkou, nie pretekom. “

EdisonLearning Connected Curriculum používaný v predškolskom zariadení Kids’ Castle je štruktúrovaný vzdelávací program, ktorý je ideálnym východiskom pre zaujímavé, pútavé a motivujúce učenie, ktorým pripravujeme Vaše dieťa na všetky výzvy a prekážky, s ktorými sa môže Váš syn alebo dcéra stretnúť na základnej škole, a to štátnej, súkromnej alebo medzinárodnej.

Poslanie a Vízia

Naša materská škola pomáha rozvíjať každú oblasť mysle, schopností a charakteru dieťaťa, ktorá je potrebná pre 21. storočie, ako sú:

Kritické myslenie

Komunikácia

Spolupráca

Kreativita a Inovácia

Cez:

Starostlivosť

Deti sa učia vzájomne sa chápať, rešpektovať a vážiť si jeden druhého. Zamestnanci sa starajú o deti a vytváraju prostredie kopírujúce život, ktorý je postavený na medzinárodnom svetonázore. Rozvoj osobnosti je zdôrazňovaný a oslavovaný na dennej báze, najmä počas týždenných zhromaždení.

Vzdelanie

Zamestnanci  Kids‘ Castle majú ambíciu vzdelávať a učiť každé dieťa individuálne, aby naplnili ich akademické, emocionálne a fyzické potreby prostredníctvom objavovania, kreatívneho vyjadrenia a sociálnej interakcie. Každé dieťa je jedinečné, preto je zabezpečené individuálne vyučovanie. To sa dosahuje prostredníctvom tímu pedagógov, ktorí spolupracujú s deťmi a ich rodičmi.

Rôznorodosť

Sme zložení z kultúrne rôznorodej skupiny detí a učiteľov, kde sa rozvíja porozumenie a rešpekt. Rozmanitosť medzi študentami je zámerne oslavovaná prostredníctvom medzinárodných dní v triede a počas celoškolského podujatí ako sú Medzinárodný deň, týždeň kníh a týždeň umenia a iné.
Otvárame nasledujúce triedy

Kids‘ Castle poskytuje Edison učebné osnovy pre ročníky: škôlka, recepcia a predškola. Učebné osnovy sa poskytujú v každom ročníku v anglickom a slovenskom jazyku.

Škôlka

Prípravka

Predškola

Prečo si vybrať vzdelávací program Edison?
Zamestnanecký team

Výchova

Vedenie

Podpora