Registrácia2019-05-21T11:23:41+00:00
Zápis

Ak chcete zaregistrovať svoje dieťa v našom predškolskom zariadení, rezervujte si stretnutie vyplnením kontaktného formulára.

Na zápis nám pošlite vyplnené dokumenty (žiadosť a GDPR) na adresu office@kidscastle.sk.

Rezervujte si bezplatnú skúšku a navšívte nás v KIDS’ CASTLE aby sme vám predstavili najlepšie miesto pre vaše dieťa.

Platby a Poplatky

Registračný poplatok
This is a one-time non-refundable fee charged in the first year the child attends KIDS’ CASTLE and will be invoiced upon acceptance.

Mesačný poplatok za školné
Je splatný, mesačne a mesiac vopred, na školský účet v deň stanovený v platobných podmienkach vzdelávacej zmluvy. Táto platba zahŕňa celodennú starostlivosť a školské aktivity poskytované od 7.30 hod. a Brighter Minds lekcie. Zahŕňa tiež zmluvného pediatra, v prípade núdze, a školského psychológa na vstupné vyšetrenie.

Poplatok za stravu
Stravovanie je zabezpečené trikrát denne za cenu 4,50 EUR / deň. (Pre ranostajov sú podávané raňajky do 8:00 hod v cene.)

Dodatočný poplatok
Iné poplatky sa môžu uplatňovať podľa individuálne dohodnutých dodatočných alebo externých aktivít a služieb, ako napríklad – doprava do a z KIDS’ CASTLE, poškolská starostlivosť – mimo otváracích hodín a ďalšie kluby alebo mimoškolské aktivity.

Denný poplatok
Poplatok za celodennú starostlivosť o externé deti a registráciu je splatný pred začatím dočasného zápisu. Rezervujte si ho aspoň deň vopred, odošlite prihlášku aj GDPR formulár a po prijatí potvrdzovacieho e-mailu preveďte platbu na bankový účet. Poplatok zahŕňa – celodenný (resp. poldňový) dohľad, kvalifikované vzdelávanie a plnú penziu.

Platby
Všetky poplatky sú splatné bankovým prevodom na číslo účtu SK21 0900 0000 0051 5157 4856. Ako variabilný symbol použite rodné číslo alebo číslo zmluvy a v poznámke uveďte meno dieťaťa a údaj o poplatku.

Cenová ponuka
Ak si chcete rezervovať skúšobné obdobie alebo kalkuláciu predpokladaných nákladov, napíšte na adresu office@kidscastle.sk alebo volajte 0907 887046.