Zamestnanci2019-05-21T21:51:05+00:00

Učiteľský tím

Veronika Vailingová

špeciálny pedagóg, prvá pomoc a výdaj stravy

Teresa Schlosser

Early childhood class Teacher

Mária Skladaná

učiteľka SJ /AJ pre cudzincov

Terézia Makovcová

certifikovaná inštruktorka

Riadiaci tím

Jozef Turinič

Managing Director

Jaroslava Benická

Headteacher and Curriculum Coordinator

Poradný team

Jennifer Sturgeon

Early Childhood Specialist Advisor

Lauren Attalah

Education and Management Advisor